Slide background

Welkom bij Cedrus

Trajecten voor mensen en teams die willen groeien

Mensen die hun talent in het werk kunnen inzetten zijn gemotiveerd, energiek en hebben plezier in hun werk. Zij maken het verschil in de organisaties waarin ze werken en zorgen voor meer kwaliteit, productiviteit en betere resultaten. Ieder mens heeft talenten, maar vaak maken we daar te weinig gebruik van. Ons doel is mensen hun potentieel te laten benutten. We baseren ons daar­bij op de Positieve Psychologie, een wetenschappelijke studie van wat het leven het meest de moeite waard maakt.

Coaching

Haal jij eruit wat erin zit? Ben je je bewust van je valkuilen en je sterke kanten? Hoe zet je met vertrouwen je talenten in ? Onderwerpen die ruim de aandacht krijgen in onze trajecten.

Training

Het vergroten van het zelfbewustzijn en dit kunnen omzetten in effectief gedrag. Een combinatie van kennis en ervaring, leren door doen.

Loopbaan advies

Kom je niet tot je recht in je huidige werk? Ben je toe aan een nieuwe uitdag­ing? Zou je graag een nieuwe richt­ing in willen slaan, maar weet je niet goed hoe je dat zou kun­nen doen?

Burn out behandeling

Burn out heeft een hele diepe impact op mensen en organisaties.

Wij hebben een uitgebreid stappen plan ontwikkeld om de burn out problematiek verder aan te pakken

Beroepsverenigingen waar we mee verbonden zijn, omdat we kwaliteit belangrijk vinden:

Nobco
NIP

 

Unknown

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.

Noloc

erkend-loopbbaanprofessional

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden in Nederland. De ruim 2500 leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies, outplacement, beroepskeuzeadvies, re-integratie en carrière coaching.

NVo2

UnknownNVO2 is de beroepsvereniging voor het vakgebied van Human Resource Development(HRD).

Reg. NIP

NIPregisterpsycholoog

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staat voor goede en betrouwbare psychologische zorg. Het NIP stelt dan ook vakbekwaamheidseisen aan geregistreerde psychologen. Zo verlangt het NIP dat als psychologen zelfstandig werken met individuele cliënten of hun cliëntsysteem na een academische titel in de psychologie een aanvullende opleiding volgen. Dit is de zogenoemde ‘4+2’ norm: een vierjarige academische opleiding aangevuld met een tweejarig postmastertraject. Deze norm voor vakbekwaamheid is het uitgangspunt bij zowel de BIG- als de NIP-registraties en is door de Ledenraad vastgesteld.